huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ปรับปรุงล่าสุด 29 มิ.ย. 2022 01:45:34 441

๑.รางวัลแห่งความภาคภูมิใจผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน (ระดับน่าอยู่)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน (ระดับน่าอยู่)

ได้เดินทางไปรับประกาศณียบัตร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรรับรองจากกรมอนามัยในครั้้งนี้

To Top ↑