huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิ.ย. 2023 08:17:31 839

                                                                                                     รายการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน

 

     

   

1.รายงานข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

 

 

 

 

To Top ↑