huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมเป็นประธานในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง

11 ส.ค. 2022 11:55:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 9
 วันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศรีไพร  วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) ได้ร่วมเป็นประธานในพิธี "กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕" ณ โรงเ...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์วารสารกิจกรรม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

10 ส.ค. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 8
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ประชาสัมพันธ์วารสารกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

นางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เข้าร่วมพิธี "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ" ประจำปี ๒๕๖๕

10 ส.ค. 2022 12:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 9
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ พร้อมด้วยนายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือได้เข้าร่วมพิธี "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ"...

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

5 ส.ค. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 10
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายสมุทร วันทา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เป็นประธานในการประชุมสภา...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดยนางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

29 ก.ค. 2022 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 6
๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

25 ก.ค. 2022 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 13
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ #ฉีดวัคซีนเว้น 7 วัน บริจาคโลหิตได้  #ถ้าติดโควิด หายแล้ว ไม่มีอาการ เว้น14 วัน สามารถ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ และการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

22 ก.ค. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 13
  เ วลา ๐๙.๐๐ น. วัน ศุกร์ ที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดย นางศรีไพร  วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ และป...

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

21 ก.ค. 2022 11:45:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 8
วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช  แสนทวีสุข  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบ...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาลำห้วยคล้าในเขตพื้นที่ใช้น้ำ

20 ก.ค. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 17
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศรีไพร  วันทา (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) นายสุพรรณ  ศรีปัตเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ หมู่ที่...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือได้เข้าร่วมการประชุมสัมนาผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น

19 ก.ค. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 9
วันอังคาร ที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศรีไพร  วันทา  (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ) พร้อมด้วย นายสุรเดช  เเสนทวีสุข (ปลัดองค์การบีริหารส่วนตำบลห้วยเ...

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

6 ก.ค. 2022 08:45:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 32
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามตารางแผนการออกชำระภา...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นำโดยนางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนา ครบรอบ ๘๔ ปี โรงเรียนบ้านชำแระกลาง

1 ก.ค. 2022 11:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 35
ฃวันศุกร์ ที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางศรีไพร  วันทา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับเชิญเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนา ครบรอบ ๘๔ ปี โรงเรียนบ้านชำแร...

รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

23 มิ.ย. 2022 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 40
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอรณรงค์ให้ประชาชนรวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมต่อต้านยาเสพติด เอกสารแนบ

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เข้ารับประกาศนียบัตรโดยผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน  (ระดับน่าอยู่)

17 มิ.ย. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 21
วัน ศุกร์ ที่ ๑๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดยนางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ นายสุรเดช แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในระหว่าง ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

13 มิ.ย. 2022 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 13
ประกาศศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์การเกิดฝนตกหนัก โทรสารในราชการ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน ) เพื่อแสดงการรับรองว่า ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) การศึกษาปฐมวัย

11 มิ.ย. 2022 16:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14
ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับหนังสือสำคัญเพื่อแสดงการรับรองว่า "ศูนย์พัฒนาเด็...
To Top ↑