[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

งานสวัสดิการและพัฒนาชุม กลุ่มงานอำนวยการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

15 พ.ค. 2024 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 7
งานสวัสดิการและพัฒนาชุม กลุ่มงานอำนวยการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ ยื่นลงทะเบี...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ หน่วยงานราชการต่าง ๆ 

24 เม.ย. 2024 16:35:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 25
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศรีไพร  วันทา นายกองค์การบริการส่วนตำบลห้วยเหนือ   ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระน...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

17 เม.ย. 2024 13:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14
วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้จัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" โดยมีกิจกรรม...

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตวเลี้ยง ประจำปี ๒๕๖๗

29 มี.ค. 2024 16:20:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 34
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  ขอประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตวเลี้ยง ประจำปี ๒๕๖๗ ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์เชิญเงิน และสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

14 มี.ค. 2024 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 36
          วันนี้ (๑๔ มี.ค.๒๕๖๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ที่บ้านเลขที่ ๑๕๓ บ้านบก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์สรุปรายงานสภาวะอากาศและคาดการณ์น้ำฝนบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

14 ก.พ. 2024 11:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 72
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานปกครอง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอประชาสัมพันธ์สรุปรายงานสภาวะอากาศ และคาดการณ์น้ำฝนบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่า...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาบรรจุตำแหน่ง เป็น เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

1 ก.พ. 2024 13:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 106
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับร่วมต้อนรับคณะที่เดินทางมาส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล เพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าพนั...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันครูท้องถิ่นอำเภอุขันธ์" โดยเครือข่ายท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์

16 ม.ค. 2024 18:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 62
เวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม "วันครูท้องถิ่นอำเภอุขันธ์" โดยเครือข่ายท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์เป็นผู้คอยขับเคลื่อน...

นางสวิง เสมอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กและมอบใบประกาศณียบัตรพร้อมมอบของสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัดเขียน

12 ม.ค. 2024 12:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 83
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสวิง  เสมอ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้รับมอบหมายจากนางศรีไพร  วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  ให้เป็นประ...

นายสุรเดช  แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก พร้อมมอบของสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)

12 ม.ค. 2024 11:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 66
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น นายสุรเดช  แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ให้นำขนมของขวัญ มามอบให้โรงเ...
To Top ↑