[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

17 ก.พ. 2022 09:30:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 180
วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์          วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์ เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองขุขันธ์ มีประวัติหลาย ๆ อย่างเกี่ยวข้องกับการตั้งเมืองขุขันธ์ ตามคำบอกเล่า วัดเจ๊ก เป็นวั...

ครุน้อยบ้านสะอาง ตั้งอยู่ที่หมูบ้านสะอาง ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

5 ต.ค. 2020 02:05:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 375
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเกิดมาจากองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรม                     ชาวบ้านสะอางในอดีตใช้ภูมิปัญญาเพื่อช่วยเหลือตัวเอง...

วัดเขียนบูรพามหาพุทธาราม (วัดเขียนบูรพาราม)

1 ต.ค. 2020 02:50:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 1,426
วัดเขียนบูรพามหาพุทธาราม (วัดเขียนบูรพาราม) ประวัติความเป็นมา                 วัดเขียนบูรพาราม อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยต้...
To Top ↑