huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอแจ้งประกาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนพายุฤดูร้อน ระหว่าง ๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

14 เม.ย. 2022 08:30:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 12

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอแจ้งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เตือน "พายุฤดูร้อน บริเวณประเทศไทย ระหว่าง ๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕" 

ส่งผลทำให้ภาคอีสานได้รับผลกระทบ อากาศร้อนขึ้น ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังการอยู่ในที่โล่ง

ควรเตรียมพร้อมรับมือต่อความเสียหายทางด้านการเกษตรด้วย

To Top ↑