huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ขอแจ้งประกาศ "เตือน" จังหวัดภาค เหนือ กลาง อีาน และกทม. ระหว่าง ๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ รับมือฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

15 เม.ย. 2022 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 14

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ฉบับที่ ๓(๗๑/๒๕๖๕) เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ จะทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และ กทม.

จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น มีลักษณะเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง  มีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฝ้าผ่าได้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จึงขอแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ราษฎรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้รองรับสถานการณ์ 

และระมัดระวังต่อชีวิต และทรัพย์ หากเกิดเหตุที่ต้องรับความช่วยเหลือ สามารถประสานผู้นำท้องที่เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ต่อไป

To Top ↑