huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง "สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เขต ๑๑" (อย่างไม่เป็นทางการ)

28 พ.ย. 2021 16:55:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 17

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ได้ดำเนินการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 

อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ กกต.ประจำ อบต.ห้วยเหนือ

To Top ↑