huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ก.พ. 2021 00:21:06 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 156

To Top ↑