huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดเขียน - บ้านชำแระตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

16 ก.พ. 2021 20:03:46 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 120

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดเขียน - บ้านชำแระตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

To Top ↑