[email protected]

เบอร์โทร 045-969-849

7 เม.ย. 2020 09:25:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 494

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ตำแหน่งที่รับสมัคร 
1. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น       จำนวน  2   อัตรา
 

                                                                                                                                                   

To Top ↑