huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. สายจากบ้านนายเดิม แก้วเล็ก ถึง ซอยศูนย์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ส.ค. 2021 02:25:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 81

รายละเอียด

To Top ↑