huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน - บ้านนางสมจิตร สุภาพงษ์ บ้านสะอาง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ส.ค. 2021 02:05:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 78

รายละเอียด

To Top ↑