huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้า บ้านเรียม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ส.ค. 2021 02:15:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 107

รายละเอียด

To Top ↑