huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจำเนียรถึงนางสมเอ (เชื่อมถนน) ต่อเติมจากเส้นเดิมบ้านชำแระเหนือ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ส.ค. 2021 02:40:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 78

รายละเอียด

To Top ↑