huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหัสสายทาง ศก.ถ.๒๑๐-๐๗ จำนวน ๒ ช่วง บ้านชำแระเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยเหนือ โดยวิธีคัดเลือก

14 ต.ค. 2021 09:25:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 138

รายละเอียด

To Top ↑