huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรับอรุณ ๑ และ ๒ บ้านชำแระตะวันตก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2021 02:05:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 102

รายละเอียด

To Top ↑