huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2021 02:10:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 88

รายละเอียด

To Top ↑