huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวทาง คสล. สายบ้านบก-บ้านแดง (บ้านบก หมู่ที่ ๑๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2021 02:55:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 95

รายละเอียด

To Top ↑