huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวทาง คสล. สายบ้านบก - บ้านแดง (บ้านบก หมู่ที่ ๑๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ก.ย. 2021 02:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 94

รายละเอียด

To Top ↑