huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายตากย - หนองเรียม บ้านชำแระเหนือ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.ย. 2021 03:30:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 106

รายละเอียด

To Top ↑