huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดต่อจากของเดิมถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.ย. 2021 02:10:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 88

รายละเอียด

To Top ↑