huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

10 ส.ค. 2021 02:05:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 107

รายละเอียด

To Top ↑