huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายยืนถึงป่าช้าจะม็อกแสน บ้านชำแระเหนือ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ส.ค. 2021 02:35:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 94

รายละเอียด

To Top ↑