huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านอาจารย์สนอง ทาหอม บ้านหาด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.ย. 2021 03:15:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 87

รายละเอียด

To Top ↑