huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคูเมือง (ปู่ตา) - ซอยศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ก.ย. 2021 02:40:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 99

รายละเอียด

To Top ↑