huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะแบก โคกตราด สำนักสงฆ์ะรรมวัณโณ บ้านตะแบก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2021 02:55:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 127

รายละเอียด

To Top ↑