huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่แก้ว - พ่อไสว (บ้านชำแระเหนือ หมู่ที่ ๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.ย. 2021 02:10:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 90

รายละเอียด

To Top ↑