huainuea.71201@gmail.com

เบอร์โทร 045-969-849

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เส้นกลางหมู่บ้าาน บ้านเรียม หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2021 02:15:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 94

รายละเอียด

To Top ↑